Dordrecht Grote Kerk Bach-orgel

Orgelbouwer

Verschueren

Klavieren/registers

IIP/34

INFORMATIE

Indrukwekkende Stijlkopie

Op 26 september 2007 heeft de firma Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) een uniek project opgeleverd. Zij creëerden het Bach-orgel in de Grote Kerk Dordrecht. In het algemeen is dit instrument een belangrijke verrijking van de Nederlandse orgelcollectie en in het bijzonder van de Grote Kerk Dordrecht. Niet eerder is er in Nederland immers een stijlkopie van het werk van de beroemde orgelmaker Gottfried Silbermann gebouwd. Bovendien is het instrument stilistisch gezien een belangrijke aanvulling op het opus magnum van de orgelmakers Kam in de imposante Dordtse Dom.

De installatie van het Bach-orgel was een initiatief van de Bach Orgelstichting Grote Kerk Dordrecht. Het doel van het bestuur was om een ​​in Nederland nog niet aanwezig type barokorgel te hebben waarop met name de muziek van Johann Sebastian Bach optimaal zou kunnen worden uitgevoerd. Op basis van deze overwegingen is gekozen voor de naam ‘Bach-orgel’, ook al is dit een term die voor meerdere interpretaties vatbaar is en ook enigszins ‘beladen’.

Om het stichtingsbestuur in de gelegenheid te stellen zich te oriënteren op Oost-Duitse barokorgels, in relatie tot J.S. Bach en zijn oeuvre organiseerde Peter van Dijk van 17 tot 19 oktober 2002 een orgeltournee. De orgels van de Dom in Brandenburg (1725, Joachim Wagner), de Dom in Freiberg (1714, Gottfried Silbermann), de Hofkirche in Dresden (1755 , Gottfried Silbermann en Zacharias Hildebrandt), de dorpskerk van Störmthal (1723, Zacharias Hildebrandt; uitgevoerd door Bach zelf), de St. Wenzelskirche in Naunburg (1746, Zacharias Hildebrandt; goedgekeurd door o.a. JS Bach) en de dorpskerk in Erfurt-Bussleben (1702, Georg Christoph Stertzing) werden bezocht.

Ook is een bezoek gebracht aan de orgelmaker en Silbermann-specialist Kristian Wegscheider in Dresden, met wie nadere afspraken zijn gemaakt over de aanlevering van data.

Op basis van deze reis werd besloten om het Silbermann-orgel in Freiberg te kiezen als klankvoorbeeld en, wat de technische opbouw en enkele niet in de Freiberger Domorgel aanwezige registers betreft, aan te sluiten bij de Silbermann-orgels van de St. Petrikirche in het bijzonder Freiberg (1735) en Dresden (Hofkirche). Dit laatste orgel bood ook aanknopingspunten voor het omzetten van de pijpafmetingen van het Freiberger Dom-orgel van koortoonhoogte naar de gewenste kamertoonhoogte. Het Silbermann-orgel in Reinhardtsgrimma (1739) stond ook model voor de klavieren.

Het plan is ook besproken met de twee ere-adviseurs, Gustav Leonhardt en Ton Koopman. Hun aanvullende opmerkingen werden in dank aanvaard.

In overleg met de kerkvoogden van de Grote Kerk in Dordrecht, de Rijksdienst Monumentenzorg en de Dienst Monumentenzorg van de gemeente Dordrecht is gekozen voor het Mariakoor als locatie voor het te bouwen orgel, waar het instrument in het koor zou komen te staan. behuizing op de begane grond. Nadat aanvankelijk verschillende orgeltypes waren beoordeeld, werd gekozen voor een stijlkopie van het werk van een Saksische orgelmaker, ofwel Gottfried Silbermann, vooral zijn orgel in de Dom in Freiberg (1714), ofwel Zacharias Hildebrandt. Het instrument staat sinds 2007 in het Mariakoor van de Grote Kerk en biedt samen met het Kam-orgel een unieke mogelijkheid om een ​​groot deel van het orgelrepertoire binnen één ruimte op daarvoor bestemde orgels uit te voeren.

DISPOSITIE

Manual (C-f”‘)

Bordun 16′
Principal 8′
Rohr-Flöthe 8′
Viol di Gamba 8′
Octava 4′
Spitz-Flöthe 4′
Quinta 3′
Octava 2′
Tertia 1 3/5′
Cornett 5 fach
Mixtur 4 fach
Cimbel 3 fach
Fachott 16′
Trompete 8′
Koppel Oberw.-Man.

Oberwerk (C-f”‘)

Principal 8′
Gedackt 8′
Quintadehn 8′
Octava 4′
Rohr-Flöthe 4′
Nassat 3′
Octava 2′
Gemshorn 2′
Tertia 1 3/5′
Quinta 1 1/2′
Suffloeth 1′
Mixtur 4 fach
Krumbhorn 8′
Tremulant

Pedal (C-f’)

Principal-Baß 16′
Octav-Baß 8′
Octava 4′
Pedal Mixtur 6 fach
Posaunen-Baß 16′
Trompeten-Baß 8′
Clarin-Baß 4′
Baß ventil (koppel Man.-Ped.)

Land

Nederland

Klavieren

2

Orgelbouwer

Verschueren

Style

Barok

Klavieren/registers

IIP/34